BITERAP

Pomoc MSP na Slovensku s digitálnou a zelenou transformáciou BITERAP, priemyselný klaster zameraný na digitálnu a zelenú transformáciu, pozitívne pôsobí v regióne Slovenska. Využitím svojich odborných znalostí a zdrojov pomáhame malým a stredným podnikom (MSP) prijať digitálne riešenia a zvýšiť udržateľnosť ich prevádzky.

Nedávno BITERAP pomohol MSP v Košiciach vybrať vhodný projekt v procese digitalizácie. Projekt Európskej únie Change2Twin vyhlásil výzvu na vydanie hodnotiaceho poukazu a BITERAP vyvinul projektový zámer, ktorý bol úspešný. Tím v BITERAP potom spracoval hodnotenie, ktoré technicky ďalej vyhodnotil DIH SCDI.

2. kolo výziev

Change2Twin otvoril 2. kolo výziev na implementáciu digitálneho riešenia. BITERAP bude opätovne poskytovať odborné znalosti pre MSP a bude koordinovať prípravu projektu a aktívne ho tvoriť.

To je skvelá správa pre malé a stredné podniky v regióne, ktoré chcú zlepšiť svoju činnosť a zostať konkurencieschopné na dnešnom trhu. Aj s podporou BITERAP môžu mať prístup k najnovším digitálnym technológiám a riešeniam na zefektívnenie ich procesov, zníženie nákladov a zvýšenie ich udržateľnosti. Výhody digitalizácie sú jasné. Implementáciou digitálnych riešení môžu MSP automatizovať opakujúce sa úlohy, zvýšiť efektivitu a znížiť chyby. To môže viesť k výrazným úsporám nákladov a zvýšeniu produktivity. Okrem toho môžu MSP prijatím ekologických technológií a postupov znížiť svoj vplyv na životné prostredie a zlepšiť svoju povesť spoločensky zodpovedných organizácií.

BITERAP

Odbornosť klastra BITERAP v oblasti digitálnej a zelenej transformácie je pre MSP na Slovensku neoceniteľná. Vďaka partnerstvu s nimi môžu MSP získať prístup k najnovším technológiám, získať odborné poradenstvo a udržať si náskok v oblasti inovácií a udržateľnosti.

Celkovo je úsilie BITERAP zamerané na aktivity, ktorých vplyv na región je významný. Tým, že MSP pomáhame prijať digitálnu a zelenú transformáciu, vytvárame prosperujúcejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých. Ak ste MSP v regióne, odporúčame Vám obrátiť sa na BITERAP a zistiť, ako môžeme pomôcť aj Vašej organizácii.