Tím

Tím

Kancelária BITERAP v Košiciach zabezpečuje každodennú činnosť združenia. Naši zamestnanci podporujú správnu radu a pracovné skupiny v ich práci. Zaviazali sme sa k odvetviu IKT, biotechnológií a biohospodárstva a samozrejme, najmä k záujmom členov našej siete. Tím Biterap zabezpečuje korešpondenicu s SIEA, úniou klastrov Slovenska, s Európskymi orgánmi pre podporu klastrov, zabezpečuje podklady pre certifikáciu klastra, účasť na konferenciách a výstavách v spolupráci s vybranými členmi klastra

Kontakt

Peter Linhardt

predseda Správnej rady

+421 918 669 121

peter.linhardt@biterap.com 

Monika Deneva

projektové riadenie

monika.deneva@biterap.com

Miriam Osterer

administratíva