Úspech BITERAP

BITERAP, priemyselný klaster zameraný na digitálnu a zelenú transformáciu, privítal nových členov po našom nedávnom úspechu pri pomoci MSP pri výbere vhodného projektu v procese digitalizácie.

Projekt, ktorý vyvinula spoločnosť BITERAP a technicky vyhodnotila DIH SCDI, získal finančné prostriedky z výzvy na hodnotiaci kupón projektu EÚ Change2Twin. Tento úspech viedol k tomu, že BITERAP mohol spracovať hodnotenie, čo následne otvorilo dvere žiadateľovi do druhého kola výziev na implementáciu digitálneho riešenia.

Noví členovia

Vďaka pozitívnym výsledkom a zvýšenej expozícii privítal BITERAP nových členov do svojej rastúcej komunity. Noví členovia pochádzajú z rôznych odvetví a chcú ťažiť z odborných znalostí a príležitostí, ktoré poskytuje BITERAP.

„Sme nadšení, že môžeme privítať týchto nových členov v našom klastri,“ povedal predseda správnej rady BITERAP. „Ich odborné znalosti a vášeň výrazne prispejú k nášmu poslaniu podporovať digitálnu a zelenú transformáciu v regióne. Tešíme sa na spoluprácu pri dosahovaní našich spoločných cieľov.“

Výhody pre členov

Noví členovia budú mať prístup k celému radu služieb a výhod, ktoré poskytuje BITERAP, vrátane príležitostí na vytváranie sietí, zdieľanie znalostí a prístup k financovaniu a zdrojom. Klaster sa zaviazal poskytovať svojim členom podporný ekosystém, aby mohli rásť a uspieť v príslušných odvetviach.

Úspech BITERAP pri získavaní nových členov je dôkazom sily nášho obchodného modelu a zamerania sa na samofinancovanie, angažovanosť regiónu a efektívnu komunikačnú politiku. Pokračovaním v uprednostňovaní týchto kľúčových inovácií má BITERAP dobrú pozíciu na to, aby naďalej priťahoval nových členov a mal pozitívny vplyv na digitálnu a zelenú transformáciu regiónu.