Konferencia o digitalizácii

Dňa 13. apríla 2023 zorganizoval BPUG s podporou partnerov vrátane BITERAP konferenciu s názvom „Manažment presného poľnohospodárstva v procese digitálnej transformácie poľnohospodárskych organizácií“.
Cieľom BITERAPu bolo diskutovať o digitálnej transformácii v poľnohospodárstve a úlohe moderných IT technológií v tomto procese. BITERAP sa venoval aj príkladom využitia digitálnych dvojčiat v biotechnologických procesoch. Zástupcovia BITERAP-u prezentovali a podporili diskusiu na uvedené témy.
Závery z prezentácií a diskusií organizátori spracujú a zverejnia. Správu budeme aktualizovať v čase ich zverejnenia.

Viac informácií o podujatí nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.fm.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/fakulta-managementu-uk/article/manazment-precizneho-polnohospodarstva-v-procese-digitalnej-transformacie-polnohospodarskych/.