Prieskumy

Centrum Excelentnosti LignoSilva v spolupráci s klastrom BITERAP realizuje dva prieskumy s cieľom lepšie pochopiť potreby a preferencie spoločností v lesnom a drevospracujúcom priemysle. Veľmi by sme ocenili vašu účasť v týchto prieskumoch, ktoré nám pomôžu identifikovať oblasti na zlepšenie a uprednostniť vývoj nových služieb.

Prvý prieskum

Prvý prieskum súvisí s experimentálnou linkou CE LignoSilva s tomografickým skenerom (3D CT), ktorý umožňuje odhaliť vnútorné defekty dreva, ktoré by inak zostali neodhalené. CE LignoSilva identifikovala 9 hlavných služieb a 4 doplnkové podporné služby, ktoré chce ponúknuť lesníckemu a drevárskemu podnikateľskému sektoru.

Tento prieskum sa snaží zistiť záujem o tieto služby a uprednostniť ich rozvoj podľa záujmu. Vašu účasť v tomto prieskume si veľmi vážime a pomôže nám lepšie pochopiť potreby odvetvia a vyvinúť služby, ktoré tieto potreby naplnia.

Druhý prieskum

Druhý prieskum je zameraný na využitie údajov v lesnom a drevospracujúcom priemysle. Snažíme sa zhromaždiť informácie o tom, ako spoločnosti zhromažďujú, analyzujú a používajú údaje na informovanie o svojich rozhodovacích procesoch. Účasťou v tomto prieskume nám pomôžete získať prehľad o súčasných postupoch a identifikovať oblasti na zlepšenie. Vaša účasť je žiadúca pre formovanie výsledkov tohto výskumu a v prispievaní k napredovaniu odvetvia.
Dokončenie oboch prieskumov by malo trvať približne 10-15 min. Vaše odpovede budú dôverné a anonymné a výsledky budú použité výhradne na výskumné účely.

Ďakujeme za váš čas a príspevok.
Prosím, kliknite na odkazy nižšie.

Odkazy na prieskum