Ochrana dát

Klaster BITERAP v plnom rozsahu zabezpečuje ochranu osobných údajov členov klastra, partnerov klastra a zamestnancov klastra.

Aké údaje o vás zhromažďujeme pri prístupe a používaní tejto stránky?

získame prístup k údajom:

 • IP adresa,
 • Dopytovaný zdroj
 • Množstvo prenesených dát
 • Trvanie prenosu údajov
 • Pôvod zobrazenia vašej stránky
 • Názov a verzia softvéru prehliadača

Záznamy servera sa uchovávajú 180 dní.

Na základe vašich záznamov vo formulároch

získame prístup k údajom:

 • Spoločnosť/organizácia
 • Priezvisko
 • Meno
 • Pozícia
 • Ulica, číslo domu
 • Miesto
 • Krajina
 • Telefónne číslo
 • Fax
 • Emailová adresa

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Pri prístupe na našu webovú stránku sa prístupové údaje automaticky zaznamenávajú. V opačnom prípade budú všetky ostatné údaje zhromaždené prostredníctvom vašich záznamov.

Na čo používame Vaše údaje?

Na poskytovanie našich informácií, produktov a služieb a na zlepšenie a ochranu našej webovej stránky.

Používame aj Vaše údaje

Vaše údaje používame aj na zasielanie newsletteru, ak ste na to dali súhlas.

Aké máte práva?

Informácie: Máte štandardizované právo na informácie o osobných údajoch, ktoré sú o vás uložené.

Vymazanie: Máte právo na to, aby sme vymazali vaše údaje, keď ich už nebude možné ukladať.

Oprava: Máte právo na opravu vašich osobných údajov, ak sme ich uložili nesprávne.

Námietka: Máte právo namietať a v tejto veci nás môžete kontaktovať.

Zásady ochrany osobných údajov BITERAP

Ochrana osobných údajov, spracovávaných v klastri BITERAP je v plnom súlade s článkom 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)