Kategória: Uncategorized

 • Projekt „Platforma pre ideácie“

  Projekt „Platforma pre ideácie“

  Stručný opis projektu Projekt „Platforma pre ideácie“ je spolufinancovaný Európskou úniou. Prijímateľ: BITERAP Miesto realizácie: Košický kraj Projekt sa zameriava na výzvu zameranú na vývoj nových medziodvetvových priemyselných hodnotových reťazcov na základe inovačného potenciálu MSP. Zámerom Projektu je poskytnúť malým a stredným podnikom podporu a poradenstvo vo vybraných komponentoch, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu. Výška…

 • BITERAP realizuje dva prieskumy

  BITERAP realizuje dva prieskumy

  Prieskumy Centrum Excelentnosti LignoSilva v spolupráci s klastrom BITERAP realizuje dva prieskumy s cieľom lepšie pochopiť potreby a preferencie spoločností v lesnom a drevospracujúcom priemysle. Veľmi by sme ocenili vašu účasť v týchto prieskumoch, ktoré nám pomôžu identifikovať oblasti na zlepšenie a uprednostniť vývoj nových služieb. Prvý prieskum Prvý prieskum súvisí s experimentálnou linkou CE…

 • Biterap a konferencia o digitalizácii v polňohospodárstve

  Biterap a konferencia o digitalizácii v polňohospodárstve

  Konferencia o digitalizácii Dňa 13. apríla 2023 zorganizoval BPUG s podporou partnerov vrátane BITERAP konferenciu s názvom „Manažment presného poľnohospodárstva v procese digitálnej transformácie poľnohospodárskych organizácií“.Cieľom BITERAPu bolo diskutovať o digitálnej transformácii v poľnohospodárstve a úlohe moderných IT technológií v tomto procese. BITERAP sa venoval aj príkladom využitia digitálnych dvojčiat v biotechnologických procesoch. Zástupcovia BITERAP-u…

 • BITERAP oznamuje nový obchodný model

  BITERAP oznamuje nový obchodný model

  Obchodný model Priemyselný klaster BITERAP, rodiaci sa hráč v ekonomickom rozvoji regiónu, oznamuje vytvorenie nového obchodného modelu, ktorý odráža náš záväzok k digitálnej a zelenej transformácii. Touto zmenou sa snažíme vytvoriť dynamickejší a pútavejší ekosystém, ktorý ponúka väčšiu hodnotu našim členom, partnerom a širšej komunite. Náš pôvodný obchodný model bol vybudovaný na tradičnom prístupe, ktorý…

 • Noví členovia

  Noví členovia

  Úspech BITERAP BITERAP, priemyselný klaster zameraný na digitálnu a zelenú transformáciu, privítal nových členov po našom nedávnom úspechu pri pomoci MSP pri výbere vhodného projektu v procese digitalizácie. Projekt, ktorý vyvinula spoločnosť BITERAP a technicky vyhodnotila DIH SCDI, získal finančné prostriedky z výzvy na hodnotiaci kupón projektu EÚ Change2Twin. Tento úspech viedol k tomu, že…

 • Pomoc MSP

  Pomoc MSP

  BITERAP Pomoc MSP na Slovensku s digitálnou a zelenou transformáciou BITERAP, priemyselný klaster zameraný na digitálnu a zelenú transformáciu, pozitívne pôsobí v regióne Slovenska. Využitím svojich odborných znalostí a zdrojov pomáhame malým a stredným podnikom (MSP) prijať digitálne riešenia a zvýšiť udržateľnosť ich prevádzky. Nedávno BITERAP pomohol MSP v Košiciach vybrať vhodný projekt v procese…